top of page
MWR%20Logo_edited.jpg


मराठी वेब रेडिओ कॅनडामध्ये मराठी भाषेला वाहिलेला पहिला रेडिओ आहे.

मराठी वेब रेडिओ प्रत्येक आठवड्यात थेट प्रक्षेपण करते, कार्यक्रमात श्रोत्यांचे मराठी संगीत, बातम्यांद्वारे मनोरंजन केले जाते.

 
MWR would like to connect with the older generation and now linking to the newer generations by bringing current artists and entertainers for shows.
bottom of page